[TOC]()

goinstall

uwaga to narzędzie zostanie zastąpione komendą go

  , dostępną w tzw. weekly buildach

  To program ułatwiający instalację wielu pakietów znajdujących się poza biblioteką standardową. Jest to najbardziej popularny sposób automatycznej instalacji pakietów w Go. Składnia wywołania:

  goinstall [flags] importpath...
  goinstall [flags] -a

  Opis flag:

  -a=false     zainstaluj ponownie wszystkie pakiety
  -clean=false   wyczyść katalog z pakietami przed instalacją
  -dashboard=true  dopisz zewnętrzny pakiet na godashboard.appspot.com
  -install=true   zbuduj i zainstaluj pakiet i jego zależności
  -nuke=false    usuń docelowy pakiet przed instalacją
  -u=false     uaktualnij pobrane pakiety
  -v=false     wyświetl więcej komunikatów

  Kod źródłowy pakietów może być dystrybuowany za pośrednictwem repozytoriów na Github, Bitbucket, Launchpad oraz GoogleCode.

  Na przykład by zainstalować bardzo prostą bibliotekę do obsługi http (web.go). Jest ona udostępniona na githubie, zatem wystarczy wpisać:

  goinstall github.com/hoisie/web.go

  Od tej pory możemy korzystać z pakietu web importując go ze ścieżki github.com/hoisie/web.go