[TOC]

gofmt

gofmt pozawala zachować styl formatowania pliku w pakiecie, programie w końcu w całym świecie Go.

Zastosowanie:

gofmt [flags] [path ...]

Gdzie flagi to:

-d
  Jeśli formatowanie pliku różni się of formatowania gofmt wyświetla
  różnice w formacie diff
-e
  Wyświetla wszystkie (nawet fałszywe) błędy
-l
  Jeśli formatowanie pliku różni się of formatowania gofmt wyświetla
  jego nazwę
-r rule
  Stosuje regułę przerabiającą źródło przed formatowaniem
-s
  Próbuje uprościć kod (po zastosowaniu reguł przerabiających kod, 
  jeśli zastosowano)
-w
  Jeśli formatowanie pliku różni się of formatowania gofmt zmienia plik
  w miejscu

Domyślnym działaniem gofmt jest wyświetlenie przeformatowanego pliku na wyjście standardowe. Najczęściej jest używany na całych drzewach katalogów z opcją -w, na chwilę przed wysłaniem zmian do repozytorium:

gofmt -w *