Pierwszy program w Go.

Zaczniemy od standardowego programu wypisującego frazę "Witaj świecie!"

package main            //[1]
import "fmt"            //[2]

func main() {            //[3]
  fmt.Println("Witaj świecie!")  //[4]
}

Jak widać prosty program w Go składa się z 4 elementów:

[1]() Definicja nazwy pakietu. W przypadku pakietu uruchamiającego program musi to być "main", taką konwencję przyjęli twórcy języka. Inne pakiety możemy nazywać niemal dowolnie, jednak pakiet uruchomieniowy zawsze ma nazywać się "main"

[2]() Deklaracja importująca potrzebne pakiety. "Potrzebne" oznacza, że nie jest dopuszczalna sytuacja w której importujemy pakiet, którego nie używamy - program się nie skompiluje gdy zostawimy jakieś "śmieciowe" pakiety. Nazwy pakietów ujmujemy w cudzysłowy.

[3]() Deklaracja funkcji main. Przetwarzanie programu rozpoczyna i kończy się w tej funkcji. Funkcja main nie przyjmuje i nie zwraca żadnych wartości.

[4]() Cała reszta, wszystko co chcemy by się działo w programie zapisujemy w ciele funkcji main

Jak na początek teorii starczy, przejdźmy do praktyki - uruchamiamy program!

By to zrobić należy wykonać 4 operacje *:

Zapisać powyższy kod do pliku np. main.go

Skompilować kod. Do tego potrzebny jest kompilator, opis jak go zainstalować znajdziesz w innym artykule. Tu zaś zakładamy, że masz kompilator 6g (pozostałych kompilatorów - 8g, 5g używamy tak samo). Zatem wduś w konsoli:

6g main.go

Powinieneś otrzymać plik main.6 (lub main.8 jeśli używałeś 8g),

Zlinkować skompilowany kod. Na tym etapie zostaje dołączony kod pakietu fmt, którego zdecydowaliśmy się użyć. Do tego służy program 6l (lub 8l):

6l main.6

Pojawił się kolejny plik: 6.out (lub 8.out), zatem szczęśliwie możemy przejść do ostatniej operacji. Uruchamianie:

./6.out

Jeśli wszystko idzie zgodnie z planem na ekranie pojawi nam się napis "Witaj świecie!"

Osobiście polecam używanie programu make i przygotowanych Makefile dostarczonych w repozytorium go, ewentualnie skrócenie sobie sobie wywołań do linijki:

6g main.go && 6l main.6 && ./6.out

Przy częstych poprawkach wpisywanie wszystkiego sekwencyjnie w konsole jest niezmiernie nużące.

Do kompilacji programu za pomocą programu make wystarczy taki prosty Makefile

include $(GOROOT)/src/Make.inc

TARG=hello
GOFILES=\
  main.go\


include $(GOROOT)/src/Make.cmd

  Wystarczy przekopiować tę zawartość do pliku Makefile, który znajduje się w tym samym katalogu co plik main.go i uruchomić program make, by w tym samym katalogu otrzymać plik wykonywalny hello.

  Zapraszam do kolejnego artykułu o zmiennych, w którym nauczymy się je definiować i deklarować.

  * od stycznia 2012 mamy całkiem inny system budowania pakietów i programów